सेबेरापा पहम् कामु तन्ताङ पञ्चशिला ?

सलामत, र सबै भन्दा राम्रो! बेरिकुत हसिल आंदा:

Pancasila adalah dasar dan विचारधारा negara Indonesia। काता "पन्कासिला" बेरासल दारी भाषा संस्कर्त यांग तेरदिरी दारी "पन्का" यांग बेराती लिमा, दान "सिला" यांग बेराती दसर अटाउ प्रिन्सिप। Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Sodial Bagadian Seladon

सलामत, र सबै भन्दा राम्रो! बेरिकुत हसिल आंदा:

Pancasila adalah dasar dan विचारधारा negara Indonesia। काता "पन्कासिला" बेरासल दारी भाषा संस्कर्त यांग तेरदिरी दारी "पन्का" यांग बेराती लिमा, दान "सिला" यांग बेराती दसर अटाउ प्रिन्सिप। Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Sodial Bagadian Seladon

सलामत, र सबै भन्दा राम्रो! बेरिकुत हसिल आंदा:

Pancasila adalah dasar dan विचारधारा negara Indonesia। काता "पन्कासिला" बेरासल दारी भाषा संस्कर्त यांग तेरदिरी दारी "पन्का" यांग बेराती लिमा, दान "सिला" यांग बेराती दसर अटाउ प्रिन्सिप। Pancasila terdiri dari lima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Sodial Bagadian Seladon

अहिले प्रचलनमा