के तपाईलाई थाहा छ यी अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू कहाँ जन्मेका थिए?

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

भर्जिनियाको घुमाउरो पहाडहरूदेखि पूर्वोत्तरका हलचल शहरहरूसम्म, संयुक्त राज्यमा विभिन्न पृष्ठभूमि र उत्पत्ति भएका राष्ट्रपतिहरूको घर रहेको छ। प्रत्येक कमाण्डर-इन-चीफको एक अद्वितीय कथा हुन्छ जुन तिनीहरूको जन्म स्थानबाट सुरु हुन्छ। कोही नम्र शुरुवातका हुन् भने कोही ऐतिहासिक महत्वका ठाउँहरूमा जन्मिएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको जन्मस्थलहरू भौगोलिक स्थानहरू मात्र होइनन्; तिनीहरू तिनीहरूको जीवनको प्रारम्भिक अध्यायहरूमा एक झलक हुन्। तपाईलाई अमेरिकाका नेताहरूको जरा कति राम्रोसँग थाहा छ? यी अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू पहिलो पटक संसारमा कहाँ प्रवेश गरे भन्ने बारे आफ्नो ज्ञानको परीक्षण गर्न यो क्विजमा डुब्नुहोस्!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

भर्जिनियाको घुमाउरो पहाडहरूदेखि पूर्वोत्तरका हलचल शहरहरूसम्म, संयुक्त राज्यमा विभिन्न पृष्ठभूमि र उत्पत्ति भएका राष्ट्रपतिहरूको घर रहेको छ। प्रत्येक कमाण्डर-इन-चीफको एक अद्वितीय कथा हुन्छ जुन तिनीहरूको जन्म स्थानबाट सुरु हुन्छ। कोही नम्र शुरुवातका हुन् भने कोही ऐतिहासिक महत्वका ठाउँहरूमा जन्मिएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको जन्मस्थलहरू भौगोलिक स्थानहरू मात्र होइनन्; तिनीहरू तिनीहरूको जीवनको प्रारम्भिक अध्यायहरूमा एक झलक हुन्। तपाईलाई अमेरिकाका नेताहरूको जरा कति राम्रोसँग थाहा छ? यी अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू पहिलो पटक संसारमा कहाँ प्रवेश गरे भन्ने बारे आफ्नो ज्ञानको परीक्षण गर्न यो क्विजमा डुब्नुहोस्!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

भर्जिनियाको घुमाउरो पहाडहरूदेखि पूर्वोत्तरका हलचल शहरहरूसम्म, संयुक्त राज्यमा विभिन्न पृष्ठभूमि र उत्पत्ति भएका राष्ट्रपतिहरूको घर रहेको छ। प्रत्येक कमाण्डर-इन-चीफको एक अद्वितीय कथा हुन्छ जुन तिनीहरूको जन्म स्थानबाट सुरु हुन्छ। कोही नम्र शुरुवातका हुन् भने कोही ऐतिहासिक महत्वका ठाउँहरूमा जन्मिएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको जन्मस्थलहरू भौगोलिक स्थानहरू मात्र होइनन्; तिनीहरू तिनीहरूको जीवनको प्रारम्भिक अध्यायहरूमा एक झलक हुन्। तपाईलाई अमेरिकाका नेताहरूको जरा कति राम्रोसँग थाहा छ? यी अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू पहिलो पटक संसारमा कहाँ प्रवेश गरे भन्ने बारे आफ्नो ज्ञानको परीक्षण गर्न यो क्विजमा डुब्नुहोस्!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

भर्जिनियाको घुमाउरो पहाडहरूदेखि पूर्वोत्तरका हलचल शहरहरूसम्म, संयुक्त राज्यमा विभिन्न पृष्ठभूमि र उत्पत्ति भएका राष्ट्रपतिहरूको घर रहेको छ। प्रत्येक कमाण्डर-इन-चीफको एक अद्वितीय कथा हुन्छ जुन तिनीहरूको जन्म स्थानबाट सुरु हुन्छ। कोही नम्र शुरुवातका हुन् भने कोही ऐतिहासिक महत्वका ठाउँहरूमा जन्मिएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको जन्मस्थलहरू भौगोलिक स्थानहरू मात्र होइनन्; तिनीहरू तिनीहरूको जीवनको प्रारम्भिक अध्यायहरूमा एक झलक हुन्। तपाईलाई अमेरिकाका नेताहरूको जरा कति राम्रोसँग थाहा छ? यी अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू पहिलो पटक संसारमा कहाँ प्रवेश गरे भन्ने बारे आफ्नो ज्ञानको परीक्षण गर्न यो क्विजमा डुब्नुहोस्!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

भर्जिनियाको घुमाउरो पहाडहरूदेखि पूर्वोत्तरका हलचल शहरहरूसम्म, संयुक्त राज्यमा विभिन्न पृष्ठभूमि र उत्पत्ति भएका राष्ट्रपतिहरूको घर रहेको छ। प्रत्येक कमाण्डर-इन-चीफको एक अद्वितीय कथा हुन्छ जुन तिनीहरूको जन्म स्थानबाट सुरु हुन्छ। कोही नम्र शुरुवातका हुन् भने कोही ऐतिहासिक महत्वका ठाउँहरूमा जन्मिएका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको जन्मस्थलहरू भौगोलिक स्थानहरू मात्र होइनन्; तिनीहरू तिनीहरूको जीवनको प्रारम्भिक अध्यायहरूमा एक झलक हुन्। तपाईलाई अमेरिकाका नेताहरूको जरा कति राम्रोसँग थाहा छ? यी अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू पहिलो पटक संसारमा कहाँ प्रवेश गरे भन्ने बारे आफ्नो ज्ञानको परीक्षण गर्न यो क्विजमा डुब्नुहोस्!

अहिले प्रचलनमा