के तपाईं BBQ Whiz हुनुहुन्छ? पत्ता लगाउन यो ग्रिलिंग फूड क्विज लिनुहोस्!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

बार्बेक्युइङको रमाइलो संसारमा स्वागत छ, जहाँ स्वादहरू फुट्छ र गन्धले हावा भर्छ! ग्रीष्मकालीन भेटघाट होस् वा सप्ताहन्तमा कुकआउट, ग्रिलिङ एउटा कला हो जसले साथीहरू र परिवारलाई रमाइलो भोजमा सँगै ल्याउँछ। बार्बेक्युको दायरा विविध छ, ढिलो पकाएको, धुम्रपान गरिएको मासुदेखि स्वादिष्ट ग्रील्ड तरकारीहरू सम्म। यो खानाको बारेमा मात्र होइन, तर बार्बेक्युलाई चिरस्थायी पाक परम्परा बनाउने प्रविधि, उपकरण र सिजनहरू पनि हो। के तपाईं आफ्नो ग्रिल ज्ञान परीक्षण गर्न तयार हुनुहुन्छ? आफ्नो आस्तीन रोल अप गर्नुहोस्, आफ्नो चिमटा समात्नुहोस्, र यो धुम्रपान साहसिक कार्यमा डुबौं। ग्रिल चिन्हहरू दिमागमा नबिर्सनुहोस्!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

बार्बेक्युइङको रमाइलो संसारमा स्वागत छ, जहाँ स्वादहरू फुट्छ र गन्धले हावा भर्छ! ग्रीष्मकालीन भेटघाट होस् वा सप्ताहन्तमा कुकआउट, ग्रिलिङ एउटा कला हो जसले साथीहरू र परिवारलाई रमाइलो भोजमा सँगै ल्याउँछ। बार्बेक्युको दायरा विविध छ, ढिलो पकाएको, धुम्रपान गरिएको मासुदेखि स्वादिष्ट ग्रील्ड तरकारीहरू सम्म। यो खानाको बारेमा मात्र होइन, तर बार्बेक्युलाई चिरस्थायी पाक परम्परा बनाउने प्रविधि, उपकरण र सिजनहरू पनि हो। के तपाईं आफ्नो ग्रिल ज्ञान परीक्षण गर्न तयार हुनुहुन्छ? आफ्नो आस्तीन रोल अप गर्नुहोस्, आफ्नो चिमटा समात्नुहोस्, र यो धुम्रपान साहसिक कार्यमा डुबौं। ग्रिल चिन्हहरू दिमागमा नबिर्सनुहोस्!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

बार्बेक्युइङको रमाइलो संसारमा स्वागत छ, जहाँ स्वादहरू फुट्छ र गन्धले हावा भर्छ! ग्रीष्मकालीन भेटघाट होस् वा सप्ताहन्तमा कुकआउट, ग्रिलिङ एउटा कला हो जसले साथीहरू र परिवारलाई रमाइलो भोजमा सँगै ल्याउँछ। बार्बेक्युको दायरा विविध छ, ढिलो पकाएको, धुम्रपान गरिएको मासुदेखि स्वादिष्ट ग्रील्ड तरकारीहरू सम्म। यो खानाको बारेमा मात्र होइन, तर बार्बेक्युलाई चिरस्थायी पाक परम्परा बनाउने प्रविधि, उपकरण र सिजनहरू पनि हो। के तपाईं आफ्नो ग्रिल ज्ञान परीक्षण गर्न तयार हुनुहुन्छ? आफ्नो आस्तीन रोल अप गर्नुहोस्, आफ्नो चिमटा समात्नुहोस्, र यो धुम्रपान साहसिक कार्यमा डुबौं। ग्रिल चिन्हहरू दिमागमा नबिर्सनुहोस्!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

बार्बेक्युइङको रमाइलो संसारमा स्वागत छ, जहाँ स्वादहरू फुट्छ र गन्धले हावा भर्छ! ग्रीष्मकालीन भेटघाट होस् वा सप्ताहन्तमा कुकआउट, ग्रिलिङ एउटा कला हो जसले साथीहरू र परिवारलाई रमाइलो भोजमा सँगै ल्याउँछ। बार्बेक्युको दायरा विविध छ, ढिलो पकाएको, धुम्रपान गरिएको मासुदेखि स्वादिष्ट ग्रील्ड तरकारीहरू सम्म। यो खानाको बारेमा मात्र होइन, तर बार्बेक्युलाई चिरस्थायी पाक परम्परा बनाउने प्रविधि, उपकरण र सिजनहरू पनि हो। के तपाईं आफ्नो ग्रिल ज्ञान परीक्षण गर्न तयार हुनुहुन्छ? आफ्नो आस्तीन रोल अप गर्नुहोस्, आफ्नो चिमटा समात्नुहोस्, र यो धुम्रपान साहसिक कार्यमा डुबौं। ग्रिल चिन्हहरू दिमागमा नबिर्सनुहोस्!

बधाई छ, तपाईंले समाप्त गर्नुभयो! यहाँ तपाईको नतिजा छ:

बार्बेक्युइङको रमाइलो संसारमा स्वागत छ, जहाँ स्वादहरू फुट्छ र गन्धले हावा भर्छ! ग्रीष्मकालीन भेटघाट होस् वा सप्ताहन्तमा कुकआउट, ग्रिलिङ एउटा कला हो जसले साथीहरू र परिवारलाई रमाइलो भोजमा सँगै ल्याउँछ। बार्बेक्युको दायरा विविध छ, ढिलो पकाएको, धुम्रपान गरिएको मासुदेखि स्वादिष्ट ग्रील्ड तरकारीहरू सम्म। यो खानाको बारेमा मात्र होइन, तर बार्बेक्युलाई चिरस्थायी पाक परम्परा बनाउने प्रविधि, उपकरण र सिजनहरू पनि हो। के तपाईं आफ्नो ग्रिल ज्ञान परीक्षण गर्न तयार हुनुहुन्छ? आफ्नो आस्तीन रोल अप गर्नुहोस्, आफ्नो चिमटा समात्नुहोस्, र यो धुम्रपान साहसिक कार्यमा डुबौं। ग्रिल चिन्हहरू दिमागमा नबिर्सनुहोस्!

अहिले प्रचलनमा